top of page
Privacyverklaring Tussen wens en wolk

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Tussen wens en wolk

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Tussen wens en wolk, een relaxatie- en massagepraktijk specifiek gericht op (wens)mama's. Tussen wens en wolk is de naam van de uitbating gedreven door Céline Cattoir en is een initiatief dat valt onder Panache Plus BV, de managementvennootschap van Céline.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Tussen wens en wolk verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Tussen wens en wolk, neem dan gerust contact op!

celine@tussenwensenwolk.be | 0479/889187

Fritz De Beulestraat 30 | 9000 Gent

BTW: BE 0700.937.737 (Panache Plus BV) 

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Tussen wens en wolk Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Tussen wens en wolk via de website. Dit kan via het contactformulier of wanneer je een sessie boekt via de website. Deze gegevens worden verzameld om contact te kunnen opnemen met jou in het kader van de overeengekomen dienstverlening of om te reageren op jouw vragen of opmerkingen. Het betreft hier volgende gegevens: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel thuisadres (indien opgegeven)

02. Juiste behandeling

Wanneer je een sessie boekt bij Tussen wens en wolk, vul je ter voorbereiding een vragenlijst in. Het gaat hier om persoonlijke en/of medische informatie, die louter gebruikt wordt om jou de beste behandeling te geven tijdens de sessie. Deze informatie valt onder het beroepsgeheim en wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt nooit gedeeld met derden, tenzij op jouw expliciete vraag. 

03. Nieuwe diensten aanbieden

Tussen wens en wolk wil steeds evolueren, verbeteren en vernieuwen. Indien je reeds klant bent (dit wil zeggen: indien je ooit een sessie boekte), word je via e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe diensten van Tussen wens en wolk. Dit is dus geen nieuwbrief die op regelmatige tijdstippen verstuurd wordt.

 

04. Analytics

De website van Tussen wens en wolk verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

3. Ontvangers

De gegevens die Tussen wens en wolk ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

01. Google 

De e-mail van Tussen wens en wolk wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

 

02. One..com

De website en back-ups van de website worden gehost bij One.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van Tussen wens en wolk zijn op de servers van One.com opgeslagen.

03. Wix.com

De beheer van de website gebeurt via Wix.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van Tussen wens en wolk zijn op de servers van Wix.com opgeslagen.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Tussen wens en wolk, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

01. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met VersGemerkt via mail of via de website (contactformulier of boeking), dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnumer, en e-mailadres, thuisadres,.. opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Tussen wens en wolk of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Tussen wens en wolk. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Tussen wens en wolk privé is. Je herkent deze beveiliging aan het lotje voor de url. 

6. Jouw rechten

 

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Tussen wens en wolk vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Tussen wens en wolk. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Tussen wens en wolk. 

 

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Tussen wens en wolk opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient VersGemerkt al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Tussen wens en wolk vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Tussen wens en wolk niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Tussen wens en wolk jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

7. Plichten

Tussen wens en wolk verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Tussen wens en wolk via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de bevestiging en de vragenlijst te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Tussen wens en wolk de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Tussen wens en wolk met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Tussen wens en wolk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Tussen wens en wolk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Tussen wens en wolk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Opgelet: dit betreft enkel de contactgegevens, niet de persoonlijke en/of medische informatie die verschaft werd in het kader van een behandeling.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

celine@tussenwensenwolk.be | 0479/889187

Fritz De Beulestraat 30 | 9000 Gent

bottom of page